Naše podjetje TEHNO KAR d.o.o. z bonitetno oceno odličnosti v visokem razredu A

TEHNO KAR d.o.o. po analizah za leto 2015 spada med 7.2% najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter se tako uvršča v visok razred A

V Sloveniji je v letu 2015 med vsemi 163.056 registriranimi podjetji, bonitetno odličnost doseglo zgolj 11.757 podjetij. V naši splošni dejavnosti - SKD klasifikacija (G 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje) - je registriranih 372 podjetji, od tega le 39 podjetij dosega mednarodno priznane standarde razreda A.


Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven

 

Podjetje z bonitetno odličnostjo posluje nadpovprečno, kar pomeni, da smo bili v preteklem letu  nadpovprečno plačniško podjetje in nismo imeli nobenih blokad računa.